cloud

Organ prowadzący

DSC_0859.jpg Właścicielem Przedszkola Nutka jest jej założycielka mgr Maria Konarska. 

Kwalifikacje zawodowe

Studia wyższe i zawodowe z zakresu:
- zarządzania placówkami oświatowymi
- terapii i diagnozy pedagogicznej
- pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
- oligofrenopedagogiki z rewalidacją osób upośledzonych
- pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej
- wydział wokalny PSM II st.
- wydział rytmiki i logorytmiki
- terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K.Johansena IAS
- terapeuta Bilateralnej Integracji -PROVIDER