cloud

Szczecin - ulica Jasna

Przedszkole z oddziałami integracyjnymi

Nasze przedszkole

 • Budynek wielopoziomowy  usytułowany w centrum os. Słonecznego w okolicy wielu placów zabaw i miejsc do bezpiecznych spacerów.
 • Sala doświadczania świata, dwie bogato wyposażone sale do terapii integracji sensorycznej, wiele mniejszych sal dających możliwości terapii indywidualnej.
 • Jedyna na Prawobrzeżu Grupa Montessori prowadzona w całości Metoda Montessori, przez wykwalifikowanych w metodzie i doświadczonych nauczycieli, wyposażona w atrakcyjny, bogaty z podziałem na wszystkie działy materiał dydaktyczny.
 • Grupa adaptacyjna dla dzieci, które ukończyły 2 lata, mniej liczna, ucząca samodzielności i przygotowująca do życia przedszkolaka.
 • Dwie grupy terapeutyczne, mniej liczne, przygotowujące dzieci do grupy integracyjnej.
 • Metody alternatywnej komunikacji dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
 • Wplecione w realizację podstawy programowej zajęcia z Glottodydaktyki i Dziecięcej Matematyki.
 • Tylko dwutygodniowa przerwa wakacyjna.
 • Poza rytmiką zajęcia nauki gry na flażoletach oraz zespół wokalno-instrumentalny.
 • Wiele wspólnych wyjść w interesujące miejsca, wycieczek bezpiecznym busem.
   
Nie znaleziono żadnych obrazów.